Φωτό - Βουρλά 1922 Print

Το κοδωνοστάσιον είναι του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της πόλεως Βρυούλων Μικράς Ασίας, 1922.