Διοικητικό Συμβούλιο PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Σύλλογος Αλατσατιανών "Τα Εισόδια της Θεοτόκου" διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών με τριετή θητεία. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει τη παρακάτω μορφή:

Πρόεδρος: Μαστροσταμάτη Μαρία

Αντιπρόεδρος: Ασπρόμουγκος Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Γερίμογλου Γεώργιος

Ταμίας: Γκιαλίδης Αναστάσιος

Υπεύθυνος διαδικτυακής επικοινωνίας: Κατσίκης Ιωάννης

Μέλος: Φωτοπούλου Πολυξένη

Μέλος: Αλεξανδρίδη Φιλία

Στο παρελθόν, η σύνθεση του συμβουλίου ήταν εννεαμελής και η θητεία του διετής.


Σύνθεση Προηγούμενου Δ.Σ. θητείας 2014-2015


Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Αλατσατιανών θητείας 1/1/2014 - 31/12/2015

Πρόεδρος: Μαστροσταμάτη Μαρία

Αντιπρόεδρος: Περιβόλας Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Ασπρόμουγκος Ιωάννης

Ειδικός Γραμματέας: Φωτοπούλου Πολυξένη

Ταμίας: Παπαζογλάκη Δώρα

Έφορος Εστίας: Αλεξανδρίδη Φιλία

Υπεύθυνος διαδικτυακής επικοινωνίας: Κατσίκης Ιωάννης

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας: Γκιαλίδης Αναστάσιος

Μέλος: Γιαννουσάκη - Παριανόγλου Μαρία


Σύνθεση Προηγούμενου Δ.Σ. θητείας 2012-2013


Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Αλατσατιανών θητείας 1/1/2012 - 31/12/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2012 – 2013 είχε την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Μαστροσταμάτη Μαριάννα

Αντιπρόεδρος: Παβίτσος Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Ασπρόμουγγος Ιωάννης

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φωτοπούλου Ξένια

Ταμίας: Γιαννουσάκη Παριανόγλου Μαίρη

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας: Σουμπασάκης Ευστράτιος

Έφορος Εστίας και Υλικού: Γκιαλίδης Αναστάσιος

Έφορος Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Κατσίκης Ιωάννης

Μέλος: Ασπρομούγκου Ελένη.

Αναπληρωματικό Μέλος: Περιβόλας Γεώργιος

Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Αλατσατιανών θητείας 1/1/2010 - 31/12/2011

Πρόεδρος: Ηλιοπούλου Μαρία Φωτεινή

Αντιπρόεδρος: Σουμπασάκης Ευστράτιος

Γενικός Γραμματέας: Αλεξανδρίδης Γεώργιος

Αναπλ. Γεν. Γραμματέα: Γιαννουσάκη Παριανόγλου Μαρία

Ταμίας: Μαστροσταμάτη Μαριάννα

Έφορος Εστίας & Υλικού: Περιβόλας Γεώργιος

Μέλος: Παβίτσος Ιωάννης

Μέλος: Αντωνέλλου Κατιμερτζή Μαρία

Μέλος: Καρμίρης Νικόλαος


Μετά το θάνατο του Γ.Γ. Αλεξανδρίδη Γεώργιου τον Φεβρουάριο 2011 η σύνθεση του συμβουλίου έγινε ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ηλιοπούλου Μαρία Φωτεινή

Αντιπρόεδρος: Σουμπασάκης Ευστράτιος

Γενικός Γραμματέας: Aσπρόμουγγος Ιωάννης

Αναπλ. Γεν. Γραμματέα: Γιαννουσάκη Παριανόγλου Μαρία

Ταμίας: Μαστροσταμάτη Μαριάννα

Έφορος Εστίας & Υλικού: Περιβόλας Γεώργιος

Μέλος: Παβίτσος Ιωάννης

Μέλος: Αντωνέλλου Κατιμερτζή Μαρία

Μέλος: Καρμίρης Νικόλαος

 
Copyright © 2005 - 2024 Αλάτσατα. Site created by artime adv Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional